Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 21/211/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 21/210/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 21/209/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024

Uchwała Nr 21/208/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II", na terenie sołectwa Leśnica na obrzasze gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 21/206/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr 21/205/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr 21/204/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr 21/203/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2025


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)