Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 22/227/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 22/226/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym

Uchwała Nr 22/225/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium"

Uchwała Nr 22/224/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szścioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego w Żarczycach Dużych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego w Żarczycach Dużych

Uchwała Nr 22/223/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Złotnikach w osmiletnią Szkołę Podstawową w Złotnikach

Uchwała Nr 22/222/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Rembieszycach w ośmiletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Monte Cassino w Rembieszycach

Uchwała Nr 22/221/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kozłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kozłowie

Uchwała Nr 22/220/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu

Uchwała Nr 22/219/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa świętokrzyskiego Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr 22/218/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2017 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/74/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)