Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Remont budynku strażnicy OSP w Złotnikach

Ikona statystyk

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu wraz z urządzeniami techniczno-budowlanymi i infrastrukturą techniczną

Ikona statystyk

Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu o dł. 232 mb wraz z parkingiem dla samochodów osobowych – 9 miejsc postojowych.

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Małogoszcz w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

Rozbudowa oraz zaprojektowanie i rozbudowa o świetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Przebudowa dróg gminnych i gminnych wewnętrznych na terenie gminy Małogoszcz – 8 odcinków.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)