Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 24/249/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacjiudzielanych niepublicznycm przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Małogoszcz, trybu kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

Uchwała Nr 24/248/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie apelu dotyczącego odstąpienia od zawieszenia działalności i zaprzestania udzielania świadczeń Odziału Pediatrycznego Szpilata Specjalnego im. Władaysława Biegańskiego w Jędrzejowie

Uchwała Nr 24/247/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr 24/246/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr 24/245/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 24/244/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr 24/243/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 24/242/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2027


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)