Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 25/264/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr 25/263/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trrybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 25/262/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małogoszcz na lata 2016-2020"

Uchwała Nr 25/261/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 25/260/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapowiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2018

Uchwała Nr 25/259/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2018

Uchwała Nr 25/258/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 25/257/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 25/256/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr 25/255/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)