Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Kalkulacja cenowa na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz w 2020 r.

Ikona statystyk

Odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania, posypywania śliskich nawierzchni i zgarniania błota pośniegowego na drogach zarządzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w sezonie zimowym 2019/2020

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej czterech boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Szkołach Podstawowych w: Kozłowie działka nr 196/2, Rembieszycach działki nr 12/2; 13/2 i 207/2, Złotnikach działka nr 1218 i w Żarczycach Dużych działka nr 277/3.

Ikona statystyk

Zaprojektowanie i rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągach dróg gminnych na terenie m. Małogoszcz: - 6 szt.

Ikona statystyk

Wykonanie Opinii geotechnicznej dla działki pod planowaną budowę siedziby Posterunku Policji w 28-366 Małogoszcz, ul Jaszowskiego nr 3, obok Cmentarnej

Ikona statystyk

Wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji aranżacji wnętrz budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza.

Ikona statystyk

kalkulacja cenowa na wykonanie usługi transportowej samochodem ciężarowym o dopuszczalnej ładowności do 14 ton

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Małogoszcz w roku 2019

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe 3.4 Modernizacja oświetlenia ulicznego

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 08:53:16, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)