Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków

Uchwała Nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta i Gminy Małogoszcz "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr IV/17/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2019

Uchwała Nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Uchwała Nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr IV/12/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2027


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 14:54:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)