Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

klauzula informacyjna transmisja obrad

Ikona statystyk

Informujemy, że przebieg obrad Rady Miejskiej w Małogoszczu jest utrwalany i transmitowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z transmisją obrad sesji Rady Miejskiej w Małogoszczu.

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz, 28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A  tel. 41 38 60 100,   
 2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz  e-mail: iod@malogoszcz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Miejskiej  w Małogoszczu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
 4. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a ich udostępnienie odbywa się bezterminowo. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku.
 5. Dane osobowe ze względu na transmisję prowadzoną z wykorzystaniem profilu w serwisie youtube.com mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego.
 6. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także w przypadkach określonych w RODO prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych o ile jest ono technicznie możliwe.
 8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

  Obrady Rady Miasta Małogoszcz na żywo w Internecie
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Bartosz Barański (bartb2)
Data wytworzenia:
2019-01-09
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)