Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyce: Nr 343015T – o dł. 505 mb i Nr 343020T – o dł. 296 mb, oznaczonych nr działki 104

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej- Nr 343030T – ul. Warszawskiej w Małogoszczu na dł. 455 mb.

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Małogoszcz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1

Ikona statystyk

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Małogoszcz – 2 odcinki: Zadanie nr 1. – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żarczyce Małe, o dł. 470 mb, oznacz. nr dz. 38, Zadanie nr 2.- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zakrucze o dł. 485 mb, oznacz. nr dz. 859

Ikona statystyk

Wykonanie i zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)