Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 9.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 8.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 24 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 16 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zwołnia zebrań mieszkańów jednostek pomocniczych gminy Małgoszcz

Zarządzenie nr 6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019.20120 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolenego prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

Zarządzenie nr 5.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zarządzenie nr 4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Małogoszcz w 2019 roku

Zarządzenie nr 3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do organów samorządu terytorialnego

Zarządzenia nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 3 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w Regulaminie Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)