Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 19.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert p.n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Małogoszcz w 2019 roku"

Zarządzenie nr 18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie publicznego przedszkola

Zarządzenie nr 11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 stycznia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska zastępcy dyrektora

Zarządzenie nr O.20.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 marca 2019 r

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr O.17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr O.16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 28 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr O.13.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 14 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr O.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 11 lutego 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)