Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej z klasami I-III oraz odziału "0" w Leśnicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Małogoszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Małogoszczu

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zagody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2019-2022

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz wraz ze zmianami oraz aktualności Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Małogoszcz

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2019

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok 2019

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 r.

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr O.22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 14:54:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)