Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 września 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza za osiągnięcia edukacyjne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego z terenu gminy Małogoszcz

Zarządzenie nr O.99.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.98.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacycjnych w zakresie przedszkola publicznego

Zarządzenie nr O.97.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.96.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie nr O.95.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w zakresie liceum ogólnokształcego

Zarządzenie nr O.94.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć logopedycznych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.93.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 05.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.92.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Zarządzenie nr O.91.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5.09.2019 r

Ikona statystyk

w sprawie przyjmowania wniosków budżetowych dotyczących projektu uchwały budżetowej na rok 2020


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)