Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Małogoszcz, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szcegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

Uchwała Nr XII/94/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadznia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Uchwała Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Uchwała Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 14:54:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)