Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr O.9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr O.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr O.10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie przedszkola publicznego

Zarządzenie nr O.3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 07.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Małogoszcz w 2020 roku

Zarządzenie nr O.1.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 02.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia diagnozy indywidualnych potrzeb szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz

Zarządzenie nr O.8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr O.7.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

Zarządzenie nr O.6.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022

Zarządzenie nr O.5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09.01.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 roku


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)