Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Małogoszcz w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r

Ikona statystyk

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz w sezonie grzewczym 2020/2021

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy przedszkola publicznego w Małogoszczu

Ikona statystyk

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Małogoszcz do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

Ikona statystyk

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2020/2021

Ikona statystyk

Remont i przebudowa dróg gminnych: Zadanie Nr 1: Remont dróg gminnych (3 odcinki)– Nr 34022T ul. Włoszczowska w km 0+113 do 0+427, Nr 34025T, ul. Piłsudskiego w km 0+006 do 0+064, Nr 343024T, ul. 3-go Maja w km 0+000 do 0+216, w Małogoszczu o łącznej długości – 588 mb Zadanie nr 2: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Bocheniec (2 odcinki): - obręb Nowa Wieś, oznacz. nr dz. 349, o dł. 170 mb, - oznacz. nr dz. 306, o dł. 120 mb.

Ikona statystyk

Przebudowa Domu Kultury w Małogoszczu – Etap I – Wymiana pokrycia

Ikona statystyk

Zagospodarowanie Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - Etap I - Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)