Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Małogoszcz w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r."

Ikona statystyk

„Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy przedszkola publicznego w Małogoszczu

Ikona statystyk

Remont i przebudowa dróg gminnych: Zadanie Nr 1: Remont dróg gminnych (3 odcinki)– Nr 34022T ul. Włoszczowska w km 0+113 do 0+427, Nr 34025T, ul. Piłsudskiego w km 0+006 do 0+064, Nr 343024T, ul. 3-go Maja w km 0+000 do 0+216, w Małogoszczu o łącznej długości – 588 mb Zadanie nr 2: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Bocheniec (2 odcinki): - obręb Nowa Wieś, oznacz. nr dz. 349, o dł. 170 mb, - oznacz. nr dz. 306, o dł. 120 mb.

Ikona statystyk

Przebudowa Domu Kultury w Małogoszczu – Etap I – Wymiana pokrycia

Ikona statystyk

Zagospodarowanie Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - Etap I - Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym

Ikona statystyk

Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej im. 24 lutego 1863 R w Małogoszczu

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)