Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Kalkulacja cenowa na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz w 2021 r.

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania, posypywania śliskich nawierzchni i zgarniania błota pośniegowego na drogach gminnych w sezonie zimowym 2020/2021

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rynku-placu Kościuszki w Małogoszczu

Ikona statystyk

Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej 40 t

Ikona statystyk

Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej magistralnej łączącej istniejący wodociąg w m. Zakrucze z istniejącym wodociągiem w Kopaninach

Ikona statystyk

Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

1) Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej – ul. 11-go Listopada w Małogoszczu wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych, dł. ok. 580 mb 2) Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej - ul. Chęcińskiej w Małogoszczu

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rynku - Placu Kościuszki w Małogoszczu

Ikona statystyk

Utworzenie placówki Klub SENIOR+ w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020, Edycja 2020

Ikona statystyk

Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 08:53:16, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)