Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Informacja dla przedsiębiorców z terenu Gminy Małogoszcz

 

Szanowni Państwo, pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołała na całym świecie nie tylko ogromny kryzys humanitarny ale i społeczno-gospodarczy.  Polscy pracownicy oraz polskie firmy otrzymają wsparcie i pomoc ze strony państwa, której celem jest ochrona miejsc pracy
i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli. Przypominamy zatem o możliwości skorzystania z pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow

 

Informujemy również, że w związku z epidemią koronawirusa, pragniemy skierować pomoc do przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej w usługach oraz handlu w następstwie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Pandemia spowodowała znaczne utrudnienia i ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi w działalności handlowej, hotelarskiej, gastronomicznej.

 

Przedsiębiorcy (lub inne podmioty), którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych poprzez:

 • odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości za m-ce marzec, kwiecień,

       maj, czerwiec 2020r. na okres od 3 do 6 miesięcy,

 • rozłożenie na raty płatności należności bieżącej lub/i zaległości za m-ce marzec, kwiecień, maj

       czerwiec, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 roku),

 •  umorzenie odsetek za zwłokę naliczanych od zaległości podatkowych począwszy od

      miesiąca marca 2020 roku.

 • osoby fizyczne wynajmujące przedsiębiorcom lokale pod działalność gospodarczą
  mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku
  od nieruchomości pod warunkiem przekierowania tej pomocy w stosunku do swoich najemców.


   

W sytuacjach wyjątkowych przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowych. Ulga taka będzie mogła być udzielona w przypadku długotrwałego stanu epidemii i związaną z tym utratą możliwości zarobkowania.

W celu uzyskania ulgi, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek oraz dołączyć podstawowe wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje i formularze do pobrania na dole strony.

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

Niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa udzielą Państwu inspektorzy ds. podatków i opłat lokalnych pod numerami telefonu:

41 386 01 06, 41 386 01 07, 41 386 01 08.

 

 

Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa wniosków nie składa się osobiście.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP
lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. Świętokrzyskie.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że trwają prace nad kolejnymi formami pomocy
dla przedsiębiorców m.in. nad ustawą rządową zwaną Tarczą Antykryzysową (2.0), Świętokrzyską Tarczą Antykryzysową z inicjatywy samorządu województwa świętokrzyskiego.

W momencie pojawienia się nowych możliwości wsparcia przedsiębiorców na bieżąco będziemy Państwa o tym informować.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

Mariusz Piotrowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Bartosz Barański (bartb2)
Data wytworzenia:
2020-04-07
Data publikacji:
2020-04-07
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)