Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr O.54.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10.08.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz za pierwsze półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr O.53.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23.07.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr O.52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23.07.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr O.60.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27.08.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualnych zajęć dydaktycznych oraz zajęć rewalidacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.59.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25.08.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, indywidualnych zajęć edukacyjnych oraz zespolowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.58.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25.08.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie organiacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz etatu dla nauczyciela wspomagającego w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.57.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 25.08.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.56.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19.08.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie drużyny piłkarskiej na terenie Gminy Małogoszcz"

Zarządzenie nr O.55.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10.08.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców

Zarządzenie nr O.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23.07.2020 r

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)