Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Wyniki Konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2026

Ikona statystyk

Konsultacje Społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie Programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2026

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)