Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2026

Uchwała Nr XX/178/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wyskokości wynagrodzenia za inkaso w 2021 roku

Uchwała Nr XX/177/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny zkupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Uchwała Nr XX/176/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Uchwała Nr XX/175/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uchwała Nr XX/174/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XX/173/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XX/172/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 14:54:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)