Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr O.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 01 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 01 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie nr O.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 01 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta i Gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Małogoszcz oraz statutów osiedla Nr 1 i Nr 2 miasta Małogoszcz

Zarządzenie nr O.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego, szkoły podstawowej, innej publicznej formy wychowania przedszkolnego oraz odziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Zarządzenie nr O.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia teminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok skzolny 2021/2022 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

Zarządzenie nr O.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 26 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 13 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku

Zarządzenie nr O.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 07 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)