Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do Żłobka w Małogoszczu w roku 2024

Ikona statystyk

Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do Żłobka w Małogoszczu w roku 2024

Ikona statystyk

Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - II etap

Ikona statystyk

Poprawa jakości i podniesienie standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową

Ikona statystyk

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz w sezonie grzewczym 2023/2024

Ikona statystyk

Projekt grantowy "Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ"

Ikona statystyk

Projekt grantowy „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ikona statystyk

Zakup wyposażenia do Żłobka w Małogoszczu

Ikona statystyk

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Małogoszcz do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2023/2024

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Małogoszcz oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w roku 2024 i 2025

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 13:39:4, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)