Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr O.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 18 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr O.19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zindywidualnej ścieżki kształcenia w zakresie  szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.18.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie szkoły podstawowej

Zarządzenie nr O.17.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 17 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz

Zarządzenie nr O.16.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr O.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 10 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert p.n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Małogoszcz w 2021 roku"

Zarządzenie nr O.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 8 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu "Wykonanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ryznku - Placu Kościuszki w Małogoszczu"

Zarządzenie nr O.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 01 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w zakresie szkoły podstawowej


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)