Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr O.40.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23.04.2021 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie nr O.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23.04.2021 r

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomośąci wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małogoszcz przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr O.36.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 19.04.2021 r

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji stypendialnej  i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr O.35.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 08.04.2021 r

Ikona statystyk

w sp[rawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr O.34.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 08.04.2021 r

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz

Zarządzenie nr O.33.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31.03.2021 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie nr O.32.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31.03.2021 r

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie nr O.31.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 29.03.2021 r

Ikona statystyk

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym powołania składu osobowego, członków Komitetu Rewitalizacji stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach przygotowania, prowadzenia i oceny „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)